CHINESE SONG LYRICS
組合

男歌手(396)
女歌手(447)
組合(129)
All(972)
創作人[A-hua](1056)
創作人[huai-qu](1153)
創作人[R-zuo](1132)
創作人(3341)
183CLUB(1)
2MORO(3)
2R(4)
4 IN LOVE(5)
5566(11)
AT 17(2)
B.A.D(2)
BABY(1)
BEYOND(35)
BOY'Z(5)
BY2(6)
CHEERS(2)
COOKIES(6)
C ALLSTAR(1)
DIVA(1)
DRAGON5(1)
DRY(1)
E-MALE(1)
ENERGY(7)
EO2(2)
EQUAL(4)
F.I.R.(16)
F4(7)
FUN4(1)
HU LA HU(2)
IPIS蟑螂(1)
JS(3)
KRUSTY(1)
K ONE(2)
LMF(3)
M2M(1)
MACHI(1)
MAGIC POWER(1)
MANHAND(1)
MR.(2)
MR.MISS(1)
ONE FIFTH(1)
PING PUNG(1)
R&B(2)
RAIDAS(1)
S.H.E(38)
SBDW(1)
SHINE(5)
SOLER(1)
SOS(1)
SUNDAY GIRLS(3)
SUN BOY'Z(3)
SUPER JUNIOR-M(1)
SWEETY(5)
SWING(1)
TENSION(5)
TFBOYS(1)
THE PANCAKES(2)
TOKYO D(1)
TWINS(33)
WEWE(2)
WONDER GIRLS(1)
YUMMY(1)
ZEN(1)
2個女生(1)
七朵花(2)
八三夭(1)
十月合唱團(1)
大嘴巴(11)
小虎隊(13)
山風點伙(3)
山腳下男孩(4)
中國娃娃(9)
五月天(30)
元衛覺醒(2)
太極(11)
水木年華(1)
牛奶咖啡(2)
可米小子(1)
另類音樂人(2)
四朵金花(1)
冰淇淋少女組(3)
年少(1)
羽泉(4)
余力機構(1)
男才女貌(1)
兒童合唱團(1)
旺福(6)
東于哲(4)
東方快車(1)
芝麻龍眼(1)
花兒樂隊(2)
阿妹妹(5)
信樂團(4)
南拳媽媽(8)
星星月亮太陽(1)
紅毛派(1)
紅花樂團(1)
紅孩兒(1)
美眉組合(1)
迪克與牛仔(1)
飛輪海(15)
哥哥妹妹(1)
夏日風采(5)
浪花兄弟(1)
神木與瞳(5)
草蜢(53)
迷路兵(1)
動力火車(21)
強辯(1)
軟硬天師(1)
插班生(1)
棒棒堂(3)
棉花糖(3)
開心少女組(6)
黑GIRL(1)
黑豹(1)
黑澀會(1)
新傳媒藝人(1)
溫拿(18)
筷子兄弟(1)
筷子姐妹(4)
農夫(2)
達明一派(13)
夢飛船(3)
蜜雪薇琪(1)
鳳凰傳奇(1)
辦桌二人組(1)
錦繡二重唱(15)
優客李林(8)
縱貫線SUPER BAND(2)
蘇打綠(16)
櫻桃幫(3)
魔幻力量(1)
     
Singers: 129     Lyrics: 608     What's New     Mobile Users     Duets     What's Similar
Top
This page was generated by Chinese Song Viewer Ver 4.6.428
Last updated on 13 June 2020 9:22:53 PM
CSV (c) 1996-1998 System Request Computer Solution